< Terug naar vorige pagina

Project

Een geschiedenis van modi:Oorsprong en ontwikkeling van een filosofisch concept (1300-1600)

Dit onderzoeksvoorstel betreft de filosofische geschiedenis van het concept 'modus'. Het project heeft tot doel de oorsprong en ontwikkelingen van dit begrip in kaart te brengen tussen de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd (van 1300 tot 1600). De Latijnse term 'modus' was oorspronkelijk een non-technisch woord zonder enige filosofische inhoud,  maar groeide uit tot een centraal wijsgerig concept in vroegmoderne filosofie. Hoe is deze verandering tot stand gekomen? Wat was de oorspronkelijke motivatie om een nieuw wijsgerig concept te creëren? Wat waren de belangrijkste stadia in deze evolutie en wat zegt deze casus ons, op een meer algemeen niveau, over de totstandkoming van filosofisch gedachtegoed? Om een antwoord te formuleren op deze vragen, zal het onderzoeksproject zich concentreren op verschillende domeinen van het laatmiddeleeuwse denken waar modi geleidelijk werden opgenomen in het wijsgerige discours. Drie aspecten van het concept 'modus' zullen centraal staan: (1) de relatie tussen modi en de laatmiddeleeuwse interpretatie van Aristotelische categorieën; (2) het gebruik van modi in natuurfilosofie om definities te formuleren van eigenschappen zoals volume, vorm of snelheid; (3) de metafysische functies van modi in de traditie die voortbouwt op Duns Scotus, en de invloed van deze traditie op het vroegmoderne denken. Het project zal het mogelijk maken een coherente geschiedenis te schrijven van een van de belangrijkste concepten van de moderne filosofie.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Modes, Medieval Philosophy, Early Modern Philosophy
Disciplines:Filosofie van geschiedenis