< Terug naar vorige pagina

Project

Een geïntegreerde benadering in voorspellende nanotoxicologie - een stap in de richting van het veilig maken van nanomaterialen door ontwerp

Gefabriceerde nanomaterialen (NM's) worden vanwege hun aantrekkelijke fysisch-chemische eigenschappen steeds vaker gebruikt in industriële en commerciële toepassingen. Hun toegenomen productie en gebruik veroorzaakte bezorgdheid over hun mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. De beoordeling van nanoveiligheid blijft echter ver achter bij de soorten NM's die worden geproduceerd en gebruikt in toepassingen. Bovendien ontbreekt het aan mechanistische informatie over nadelige uitkomsten veroorzaakt door NM's en het gebruik van dieren voor gevarenbeoordeling, waardoor het nog langzamer wordt. Het voorgestelde project beoogt de ontwikkeling van een diervrije tool voor snelle screening voor NM's, die nog niet beschikbaar is. Een nieuwe geïntegreerde strategie [ongunstige uitkomstroute (AOP) + computationele modellering (QSAR)] zal worden gebruikt om een hulpmiddel te ontwikkelen voor het bepalen / voorspellen van de longfibrose veroorzaakt door meerwandige koolstofnanobuisjes (MWCNT's). De tool die in dit project wordt ontwikkeld, zal zijn doel dienen bij NM risicobeoordeling en bij regelgevende toepassingen.
Datum:15 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:Nanosafety, Adverse outcome pathways, QSAR, nanotoxicology, safe-by-design
Disciplines:Arbeidstoxicologie, Milieuveiligheid en gezondheid van nanotechnologie, Milieugezondheidszorg en veiligheid