< Terug naar vorige pagina

Project

Een filosofisch onderzoek naar politieke angst

Het doel van dit project is het onderzoek naar specifieke vormen van sociale angsten door middel van een multidimensionale benadering die kritisch-politieke filosofie combineert met fenomenologie en psychopathologie, om zo een nieuwe onderzoekshorizon te openen. Het gaat uit van een kritische analyse van de specifieke dynamiek van onze (risico)maatschappij. Door gebruik te maken van zowel 'existentiële' als 'ecologische' benaderingen van angst, wil het project de relevantie aantonen van een systematische benadering die rekening houdt met zowel subjectieve manifestaties van angst als met de interacties van het individu met zijn (sociale) omgeving. Binnen dit algemene kader zal het project zich richten op twee specifieke vormen van angst: remanentie - of het gevoel achter te blijven - en narcistische angst. Het project zal de doeltreffendheid aantonen van een fenomenologische bijdrage aan sociale manifestaties van angst, en de analyse openstellen voor vragen over de relatie tussen angst, narcisme en technologische beeldcultuur. Als zodanig zullen onze bevindingen en output relevant zijn voor onderzoekers in verschillende disciplines en bijdragen aan interdisciplinaire inzichten over de onderzoeksvragen en methodologieën van hun specifieke vakgebieden.
Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Anxiety, Phenomenology, Philosophical Anthropology
Disciplines:Fenomenologie, Filosofische antropologie, Continentale filosofie