< Terug naar vorige pagina

Project

Een fase I dosis escalatie studie om de maximum getolereerde bestralingsdosis in combinatie met concomitant 5-FU chemotheratie te bepalen bij patiënten met een lokaal gevorderde rectumtumor met een positieve circumferentiële resectie marge (cCRM).

Bij patiënten met een rectumtumor is de locale controle significant slechter indien er een positieve circumferentiële resectie marge is bij pathologische onderzoek van het resectiespecimen (p CRM). Preoperatieve radiotherapie met of zonder chemotherapie is op heden de standaard behandeling bij lokaal geavanceerde rectumtumoren. In deze fase I studie willen we de acute toxiciteit evalueren als we de bestralingsdosis op de tumor escaleren in deze hoogrisico populatie. Om de adequate veiligheidmarges rondom het boostvolume te bepalen wordt er herhaaldelijk beeldvorming uitgevoerd gebruik makens van de Cone Beam CT (CBCT)-techniek. Tevens willen we het aantal negatieve pathologische circumferentiële resectie marges en de nauwkeurigheid van de voorspelling van tumor respons door [18-F]-fluor-2deoxy-D-glucose (FDG)-positron-emission tomography (PET) en diffusie gewogen (DW)-kernspin tomografie (KST) achterhalen. Daarom zullen FDG-PET en diffusie gewogen KST beelden op 3 tijdstippen bekeken worden: voor, tiijdens en na de bestralingsbehandeling.
Datum:1 jan 2009 →  31 dec 2010
Trefwoorden:Diffusion-weighted MRI, Neo-adjuvant, Rectal cancer, Dose-escalation, Radiochemotherapy
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen