< Terug naar vorige pagina

Project

Een digitale Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid wenst dat de digitale interacties met haar partners (zijnde burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen en andere overheden) optimaal verlopen. Om deze visie te realiseren moet er duidelijkheid zijn over de wijze waarop de toenemende digitalisering van de overheidswerking zich verhoudt tot de bestuurlijke organisatie van die overheid en is o.a. organisatorische afstemming tussen horizontale en verticale dienstenintegratoren een noodzaak. Hierbij vormt de autonomie en eigenheid van agentschappen van de Vlaamse overheid en lokale besturen een extra aandachtspunt.

Vanuit het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (2016 - 2020) streeft het project: Een digitale Vlaamse Overheid aan het KU Leuven Instituut voor de Overheid ernaar om de Vlaamse overheid vorm te geven als een digitale overheid met het oog op een betere interactie met haar klanten. Hiertoe zal eerst een mapping plaatsvinden van de huidige stand van zaken, waarop een alomvattend model van de digitale Vlaamse overheid zal worden ontwikkeld. Aansluitend zullen er scenariomogelijkheden ter implementatie in dialoog met de verschillende stakeholdergroepen opgezet worden.

Datum:10 okt 2016  →  10 okt 2020
Trefwoorden:Governance, E-government, Innovation
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
Project type:PhD project