< Terug naar vorige pagina

Project

Een contrastieve studie van evidentiële werkwoorden in het Engels en het Nederlands: onderzoek naar het raakvlak tussen synthaxis en semantiek met betrekking tot SEEM/APPEAR/TURN OUT and LIJKEN/SCHIJNEN/BLIJKEN-constructies (3E018310)

Onderhavig onderzoeksproject bestaat uit een contrastieve corpusstudie van Engelse en Nederlandse U+2018verbs of appearanceU+2019, die een evidentiële functie kunnen vervullen. Dit gegeven wordt benaderen vanuit Constructiegrammatica en vanuit grammaticalisatietheorie om zo de scheidingslijn tussen syntaxis en semantiek af te tasten en de positie van de constructies op het continuüm lexis-grammatica te bepalen. De functies van de constructies worden gekarakteriseerd in termen van epistemische modaliteit, evidentialiteit en (inter)subjectiviteit.

Datum:1 okt 2010 →  14 sep 2014
Trefwoorden:grammatica, functionele taalkunde, modaliteit, nederlands, Engels, evidentialiteit, taalkunde, constructiegrammatica, contrastieve taalkunde, grammaticalisatie
Disciplines:Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek