< Terug naar vorige pagina

Project

Een collaboratieve relationele database-infrastructuur voor Humane Wetenschappers

Dit initiatief biedt een antwoord op de groeiende nood aan een collaboratieve database-infrastructuur voor Humane Wetenschappers. De toenemende digitalisering en de toegang tot grote datacollecties hebben een boost gegeven aan Digital Humanities projecten. Binnen dit type projecten is er een stijgende vraag naar een relationeel databasemanagementsysteem (RDBMS) dat op een toegankelijke en gebruikersgerichte manier kan worden ingezet om digitale data te verzamelen, te linken en te analyseren. Een upgrade van onze interne server naar een door ICTS beheerde server is dus cruciaal zodat meerdere (en vaak interdisciplinaire) databases kunnen ontwikkeld en gezamenlijk bewerkt worden. Door de aankoop van een volumelicentie voor databasesoftware kunnen humane wetenschappers uit verschillende domeinen blijven gebruik maken van dit RDBMS en zijn ook nieuwe onderzoeksprojecten gebaat bij de expertise om efficiënt eigen databaseprojecten op te zetten.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:Digital Humanities, Linked Data, Infrastructure, Database, Server
Disciplines:Humane wetenschappen en de kunsten niet elders geclassificeerd, Geschiedenis van de oudheid, Klassieke archeologie, Historische linguïstiek, Historische archeologie, Cultuurgeschiedenis, Diachrone geschiedenis, Vroegmoderne geschiedenis, Geschiedenis van Europa, Middeleeuwse geschiedenis, Politieke geschiedenis, Sociaal-economische geschiedenis, Vergelijkende talenstudies, Griekse taal, Latijnse taal, Corpuslinguïstiek, Diachrone linguïstiek, Grammatica, Syntax, Vroegmoderne literatuur, Geschiedenis en historiografie van de linguïstiek, Studie van het Christendom, Archeologisch erfgoed