< Terug naar vorige pagina

Project

Een antisense-strategie en netwerk-farmacologische benadering in zebravismodellen ter identificatie van nieuwe targets voor farmacoresistente epilepsie

Het identificeren van nieuwe geneesmiddelentargets is een grote uitdaging binnen de geneesmiddelenontwikkeling. Meer specifiek is er in het domein van de epilepsie voor 30% van de patiënten nog steeds geen geneesmiddel beschikbaar om de epileptische aanvallen onder controle te houden. Dit gegeven benadrukt de nood aan nieuwe methoden om specifieke moleculaire doelwitten te definiëren die zouden gebruikt kunnen worden bij de identificatie van nieuwe anti-epileptica. Binnen de geneesmiddelenontwikkeling worden ‘network-based strategies’ toegepast om op basis van biologische netwerken de relatie tussen geneesmiddelen, ziektegerelateerde genen, therapeutische doelwitten en ziekten bloot te leggen. Bovendien werden met deze strategieën al eerder nieuwe geneesmiddelentargets geïdentificeerd. Binnen dit project zullen voor het eerst ‘network-based strategies’ gecombineerd worden met een morpholino technologie om nieuwe targets te ontdekken voor de behandeling van epilepsie. Deze technologie zal ons helpen om eerder gevonden doelwitten (dmv transcriptoom analyse) te verifiëren door de specifieke genen van deze doelwitten uit te schakelen. Nadien zullen de gevonden doelwitten verder gevalideerd worden met verscheidene technieken. Het identificeren van de target(s) zal, naast het ons beter doen begrijpen van de ziektemechanismen die aan de oorsprong liggen van farmacoresistente epilepsie, toelaten om te screenen naar nieuwe anti-epileptica.

Datum:1 nov 2019 →  30 sep 2023
Trefwoorden:pharmacoresistant epilepsy, target discovery, network pharmacology, zebrafish
Disciplines:Klinische farmacie
Project type:PhD project