< Terug naar vorige pagina

Project

ECOOM 2019 - 2023: Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring - jaar 2022

ECOOM 2019-2023: Expertise centre O&O Monitoring

- een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren ontwikkelen en onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data over de O&O- en innovatieperformantie van Vlaanderen.

- parameters berekenen in het kader van de decretale financieringskanalen

in statistische gegevend voorzien voor O&O en innovatie in het kader van internationale afspraken

- monitoring van academische resources in Vlaanderen

- beheer van de classificatielijsten rond onderzoek

- opbouw databank meten performantie in de kunsten en impact

 

Datum:1 jan 2022  →  Heden
Trefwoorden:onderzoeksbeleid
Disciplines:Onderzoeks-, wetenschaps- en technologiebeleid