< Terug naar vorige pagina

Project

ECONOMISCHE GROEI EN ONGELIJKHEID. VERKLARINGEN VOOR ONGELIJKE GROEIPADEN IN PRE-INDUSTRIEEL EUROPA (Late Middeleeuwen - 19de eeuw). (01G01915)

Dit onderzoek wil een impuls geven aan de steeds sterker wordende tendens in het economische en sociale onderzoek om het verleden te betrekken bij actuele vragen over ongelijke welvaartsgroei. Daarom worden de mechanismen achter de divergerende groeipaden van het middeleeuwse en vroegmoderne Europa onderzocht en toegepast op vier testregioU+2019s. Deze groeipaden liggen aan de basis van het huidige mondiale economische model. Waar was die groei duurzaam en hoe kunnen we de regionale verschillen verklaren?

Datum:1 jan 2015  →  Heden
Trefwoorden:economische geschiedenis, ongelijkheid, economische groei, sociale geschiedenis
Disciplines:Economische geschiedenis, Geschiedenis