< Terug naar vorige pagina

Project

Economische en duurzaamheidsanalyse van nieuwe generatie zonnetechnologie (R-2477)

Economische activiteiten gaan steeds gepaard met negatieve externe kosten zoals de uitstoot van broeikasgassen of afvalproductie. Om de druk op onze leefomgeving te verminderen en te minimaliseren, is de ontwikkeling en toepassing van propere technologieën (Cleantech) noodzakelijk. Immers, onze energieconsumptie blijkt toenemen terwijl duurzame energieproductie nog steeds maar slechts een klein onderdeel vormt van de totale energieproductie. Om CO2-emissies te beperken, is de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energieproductie dan ook van belang. In deze context kunnen nanotechnologie, en meer specifiek organische halfgeleidende materialen, een belangrijke rol spelen. Organische zonnecellen blijken verschillende voordelen te bevatten ten opzichte van klassieke fotovoltaïsche zonnecellen van kristallijn silicium, maar een gedetailleerde en diepgaande analyse is raadzaam om de verdere technologische ontwikkeling te versterken. In andere woorden, naast de wetenschappelijke ontwikkeling van nieuwe generatie zonnetechnologie, is er ook nood aan economische en duurzaamheidsanalyses. Deze kennis kan wetenschappers leiden naar nieuwe winstgevende toepassingen en beleidsmakers naar effectieve ondersteuningsmaatregelen. Daarom is de doelstelling van dit onderzoeksvoorstel om een methodologisch kader te ontwikkeling en toe te passen voor een integrale beoordeling van nieuw generatie zonnetechnologie, rekening houdende met zowel economische als milieu aspecten. Meer specifiek, zal er in een eerste stap een gedetailleerde marktanalyse uitgevoerd worden om te leren van historische ontwikkelingen, dit in combinatie met een verkenning van nieuwe generatie zonnetechnologie. In een tweede stap zal er een economisch analyse-model gebouwd worden om de sleutel determinanten te identificeren voor succesvolle (nieuwe) toepassingen. In een derde stap, zal er een duurzaamheidsanalyse-model ontwikkeld worden voor een integrale beoordeling van economische en ecologische prestaties van organische zonnecellen. In een laatste stap, zullen op basis van de marktanalyse en de marktvoorspellingen, scenarios opgebouwd worden om de prestaties (economische en ecologische) in te schatten en toekomstige valorisatie van organische zonnecellen te stimuleren.
Datum:1 okt 2010  →  30 sep 2014
Trefwoorden:economische aspecten clean-tech, kosten-batenanalyse milieuprojecten
Disciplines:Economie en bedrijfskunde