< Terug naar vorige pagina

Project

Eco-Evolutionaire dynamieken in respons op door de mens veroorzaakte globale omgevingsveranderingen: van fenotype naar evoluerende metagemeenschappen

Eco-evolutionaire dynamieken, waarbij evolutie ecologische processen aanstuurt, kan responsen op globale omgevingsveranderingen sterk beïnvloeden. Het fenotype van een individu staat hierbij centraal, omdat het bepalend is voor de reactie op omgevingsveranderingen, interacties tussen soorten, de samenstelling van gemeenschappen en ecosysteemfuncties. Door studie van de watervlo Daphnia, haar microbioom en haar predator de waterjuffer Ischnura als modelsysteem, en hun reacties op klimaatverandering, verontreiniging en toxische cyanobacteriën, willen we (1) het relatieve belang van genotype, microbioom en omgeving bij het bepalen van fenotypes kwantificeren, (2) de resulterende impact op predator-prooi interacties en de opbouw van gemeenschappen testen, en (3) onderzoeken hoe eco-evolutionaire interacties in microbioom en in gastheerpopulaties de (meta)gemeenschaps- en ecosysteemeigenschappen in (semi)natuurlijke systemen beïnvloeden. 
Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:global change, eco-evolutionaire dynamieken, evolutionaire ecologie, klimaatverandering
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Geologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Dierkundige biologie