< Terug naar vorige pagina

Project

Eco-evolutionaire dynamieken in een gemeenschapscontext: naar een benadering die evolutie in meerdere soorten tegelijkertijd in rekening brengt

Evolutionaire en ecologische processen kunnen op dezelfde temporele en ruimtelijke schaal plaatsvinden en kunnen elkaar daarom beïnvloeden. Een groeiend aantal uitstekende studies hebben overtuigend bewijs geleverd voor het belang van dergelijke eco-evolutionaire dynamieken. De meeste van deze studies beperken zich tot de impact op ecologische processen van evolutie in één enkele soort. Natuurlijke gemeenschappen bestaan echter uit meerdere soorten die allemaal tegelijk kunnen evolueren. Het is daarom belangrijk een multi-soorten context te implementeren in de studie van eco-evolutionaire dynamieken. In het voorgestelde doctoraatsonderzoek wil ik dit doen met vier concurrerende zoetwater-zoöplanktonsoorten als modelsysteem. Mijn doel is om het relatieve belang van ecologische en evolutionaire processen in vier soorten te kwantificeren bij het bepalen van de samenstelling van zoöplanktongemeenschappen en van ecosysteemkenmerken. Ik zal de impact van de evolutie van zowel elke soort afzonderlijk als van alle soorten in combinatie kwantificeren om de effectgroottes van soorten te kunnen vergelijken alsook het netto-effect van de evolutie van alle interagerende soorten te beoordelen. De combinatie van een selectie-experiment en eco-evolutionaire opvolg-experimenten zal mij een uniek vermogen geven om een multi-soort benadering te implementeren in de analyse van eco-evolutionaire dynamieken.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Ecological Evolutionary Dynamics
Disciplines:Geologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling, Dierkundige biologie, Visserij
Project type:PhD project