< Terug naar vorige pagina

Project

Eco-coevolutionaire interacties in Daphnia en zijn parasieten: wat is de rol van het microbioom?

Ondanks de toenemende consensus dat parasieten uitgesproken ecosysteem level effecten kunnen vertonen, is hun rol in ecosysteemfuncties nog steeds sterk onderbestudeerd. Additioneel wordt het darm microbioom in toenemende mate beschouwd als een belangrijke mediërende factor van de performantie van individuele gastheren onder veranderende omgevingen, al dan niet geconfronteerd met parasieten. Dit onderzoeksproject heeft als doel het bekomen van inzichten in de rol van het darm micorbioom in eco-coevolutionaire dynamieken met gastheer-parasiet coevolutie als onderliggend evolutionair proces. Ons doel is het bestuderen hoe deze eco-coevolutionaire dynamieken een impact vertonen op fundamentele ecosysteem functies, waaronder in het bijzonder primaire productiviteit en nutriënt recyclering in zoetwater ecosystemen. We focussen op Daphnia magna, een sleutelsoort in pelagische watersystemen, en meerdere parasietsoorten. We zullen (1) de mate kwantificeren waarin parasieten deze ecosysteem processen drijven, (2) de wederzijdse rol van het microbioom en de parasiet in gastheer-parasiet interacties onderzoeken, (3) de specifieke rol van ecologische en co-evolutionaire dynamieken en hun interactie ontrafelen en (4) voorspellende mathematische modellen opstellen om mogelijke scenario’s voor eco-coevolutionaire dynamieken te verkennen.

Datum:1 jan 2017  →  Heden
Trefwoorden:eco-evolutionary dynamics, eco-coevolutionary dynamics, coevolution, host-parasite
Disciplines:Ecologie, Omgevingswetenschappen en management, Andere omgevingswetenschappen
Project type:PhD project