< Terug naar vorige pagina

Project

ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος: een historisch kritische, literair kritische en een toekomstgerichte hermeneutische studie van de rol van πνεῦμα in 2 Korintiërs, als een brief van verzoening, met 2 Kor 13,11-13 als uitgangspunt

Dit onderzoek beoogt de rol en betekenis van πνεῦμα in 2 Korintiërs te bestuderen als een verzoeningsbrief, met 2 Kor 13,11-13 als uitgangspunt. Er wordt beweerd dat het slot van de
Paulusbrieven telkens zeer bedachtzaam en doelgericht is gecomponeerd. Vandaar stellen we voor dat 13,11-13 als het slot van 2 Korintiërs de sleutels bevat voor de interpretatie van de brief die het besluit. Een voorbeeld van zo'n sleutel is de unieke toevoeging door Paulus van ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος die alleen in 2 Korintiërs wordt gevonden. Er rijst dus de vraag waarom Paulus πνεῦμα toevoegt aan de genadewens van 2 Korintiërs en welke rol en betekenis πνεῦμα speelt in het begrijpen van de hele letter? - wat het doel van dit project is. De scriptie bestaat uit vier delen. Het eerste deel zal een kort overzicht geven van het literair-kritische debat over 2 Korintiërs in het algemeen en over de plaats van 13,11-13 in 2 Korintiërs door de voorstanders van de compilatie- en eenheidshypothesen. Het tweede deel gaat in op de vergelijkende studie van de telkens het slot van de onbetwiste Paulusbrieven en in de exegese van 13,11-13. Het derde deel onderzoekt πνεῦμα in alle proto-Paulinische brieven beginnend bij 1 Thessalonicenzen, Galaten, Filippenzen, 1 Korintiërs, Romeinen en culmineert met 2 Korintiërs. Het laatste segment zal πνεῦμα in 2 Korintiërs bestuderen in het licht van de benaderinng van de normativiteit van de toekomst en de implicaties ervan voor de interpretatie van de rol en betekenis van πνεῦμα in 2 Korintiërs als een verzoeningsbrief, in een eschatologisch perspectief. 

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:2 Corinthians, Holy Spirit, 2 Corinthians
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project