< Terug naar vorige pagina

Project

Dyslexie Identificeren op jongere leeftijd.

Het diagnosticeren van dyslexie steunt op een 'waiting-to-fail' approach, d.w.z. de diagnose is gebaseerd op aanhoudende moeilijkheden met lezen en schrijven. Door kinderen met een hoog risico op het ontwikkelen van dyslexie te identificeren op vroegere leeftijd, kan eerder en effectiever worden ingegrepen zodat de impact van dyslexie wordt verminderd. Hoewel dyslexie gekarakteriseerd is door lees- en schrijfmoeilijkheden, wordt aangenomen dat dyslexie te maken heeft met verminderde auditieve temporele verwerking. Het onderzoeken van de neurale responsen op geluiden kan daarom essentieel zijn om dyslexie te identificeren op jongere leeftijd. We streven ernaar kinderen met dyslexie te onderscheiden van neurotypische kinderen met behulp van een brede set neurale maten die zijn afgeleid van twee nieuwe methoden: (1) neurale tracking en (2) functionele hersenconnectiviteit toegepast op M/EEG-data van kinderen die naar natuurlijke spraak luisteren. Deze methoden stellen ons in staat om de temporele kenmerken van de neurale responsen te onderzoeken en te bekijken hoe deze gerelateerd zijn aan de neurale connectiviteitsnetwerken over verschillende niveaus van neurale spraakverwerking, gaande van akoestische verwerking tot linguïstische spraakverwerking. Door de combinatie van deze methoden toe te passen op verschillende unieke datasets, hopen we dyslexie te identificeren op een objectieve manier op basis van neurale maten.
Datum:1 nov 2023 →  Heden
Trefwoorden:dyslexia, neural speech processing, neuro-imaging
Disciplines:Biomedische beeldverwerking, Biomedische signaalverwerking, Audio- en spraakverwerking, Audiologie