< Terug naar vorige pagina

Project

Dynamische stabiliteit van elektriciteitsnetten met hoge penetratie van vermogenelektronische componenten

De focus van het project ligt op het analyseren van de dynamische stabiliteit van omvormers, te beginnen met een gedetailleerde evaluatie van de modellering van deze omvormers en de omringende elektriciteitsnet voor dynamische stabiliteitsstudies van het elektrisch netwerk. Vanwege de grote bandbreedte van de omvormers en hun controllers zijn dynamische interacties met het omringende elektriciteitsnet niet noodzakelijkerwijs beperkt tot laagfrequente interacties, maar kunnen ze ook resonanties op hogere frequenties omvatten tussen deze wisselstroomsystemen en verschillende converters, versterkt via de omvormersturing . Deze relatief nieuwe soorten interacties werpen vragen op rond de geldigheid van het gebruik van traditionele analyses o.b.v. fasoren voor studies van de systeemdynamiek. Het project is dan ook gericht op het begrijpen en definiëren van de grenzen van modellen gebaseerd op fasoren, en dit voor voor lokale en systeembrede controlestudies met een grote hoeveelheid vermogenselektronica en biedt oplossingen voor het modelleren en simuleren van dergelijke problemen. De resultaten zullen resulteren in richtlijnen voor de nodige details om verschillende dynamische verschijnselen in het AC-systeem te analyseren. De resultaten van de dynamische stabiliteitsstudie zullen worden vergeleken met een EMT-implementatie.

Datum:28 aug 2018  →  Heden
Trefwoorden:transient stability analysis, quasi-stationary phasors
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Sensoren, biosensoren en slimme sensoren, Andere elektrotechniek en elektronica, Modellering, Mulitmediaverwerking
Project type:PhD project