< Terug naar vorige pagina

Project

Dynamiek van Consumentenprijzen ten gevolge van Internationale Schokken

Even nadat Brexit werd aangekondigd, kopte de Economist: “Hoe zal de depreciatie van het Pond inflatie in het VK beïnvloeden?”. Het artikel stelt dat economen nog steeds vuistregels gebruiken om te voorspellen in welke mate wisselkoersfluctuaties tot inflatie leiden. Omdat producten vaak complexe waardeketens doorlopen vooraleer ze de finale consument bereiken en omdat er maar weinig data beschikbaar zijn die dit proces vastleggen, is het moeilijk deze vraag te beantwoorden. Dit project focust op een wisselkoersschok in Kazakhstan. De resultaten zullen economen en beleidsmakers echter in staat stellen om beter te voorspellen hoe macro-economische schokken, zoals Brexit en de daarna aangekondigde stijging in douane-tarieven, finale consumentenprijzen beïnvloeden. Aan de hand van een nieuwe, unieke en zeer gedetailleerde dataset over de waardeketen van typische consumptiegoederen wil dit project deze onderzoeksagenda vooruit helpen door te focussen op de distributiesector. Daarom wordt eerst de rol van voorraden bekeken als een factor die de grootte en de timing van consumptieprijsaanpassingen beïnvloedt. Ook bestudeert dit project hoe een verschillende transmissie van wijzingen in productiekosten tot in consumptieprijzen kan verklaard worden door verschillen in de machtspositie van de distributiesector ten aanzien van producenten. Tot nog toe heeft de huidige literatuur verondersteld dat enkel producenten groothandelsprijzen bepalen vanuit een sterke onderhandelingspositie.
 

Datum:1 okt 2017 →  Heden
Trefwoorden:International Economics, Business Fluctuations and Cycles, Pricing and Design and Prices, markets
Disciplines:Industriële economie, Internationale economie, Prijzen, bedrijfsschommelingen en -cycli, Markten, marktstructuren, prijzen en ontwerp
Project type:PhD project