< Terug naar vorige pagina

Project

Dynamiek en verandering van 19de-eeuwse intergenerationele sterfteclustering: een internationaal-comparatieve analyse.

Recent onderzoek leert dat zuigelingensterfte sterk geconcentreerd is in een beperkt aantal gezinnen, de zogenaamde high risk families. Dat was niet alleen zo in vroegere West-Europese populaties, het doet zich ook vandaag voor. Dat fenomeen, sterfteclustering genaamd, roept fascinerende vragen op, onder meer over (de evolutie van) de zuigelingensterfte en de gevolgen hiervan voor de algemene sterfteontwikkeling. Eén van de tot nu toe onderbelichte aspecten van sterfteclustering is de evolutie doorheen de tijd. Opzet van dit project is deze lacune in de literatuur op te vullen door clustering in een langetermijnperspectief te plaatsen. Dat is een belangrijke stap in het verklaren van de mortaliteitsdaling. De daling van de zuigelingensterfte verloopt immers vaak niet lineair, maar met grotendeels onverklaarde versnellingen, vertragingen en schommelingen. Door het perspectief van sterfteclustering toe te passen op de mortaliteitstransitietheorie, wordt de nadruk gelegd op de rol van (veranderende) gezinskenmerken. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar intergenerationele patronen van sterfte: de samenhang tussen overlevingskansen van zuigelingen en hun genealogische voorgeschiedenis van zuigelingensterfte. Dit project focust hierbij op drie sociaal en cultureel verschillende settings: Antwerpen, Noord-Zweden, en IJsland. De ongelijke verdeling van zuigelingensterfte over gezinnen zal worden geanalyseerd aan de hand van recente, innovatieve technieken, zoals multiniveau overlevingsanalyse en Bayesiaanse simulatie.
Datum:1 jan 2013 →  31 dec 2013
Trefwoorden:Death clustering, Infant mortality, Historical demography, Mortality decline, Demographic transition theory, Intergenerational transmission, Diffusion processes
Disciplines:Andere sociale wetenschappen