< Terug naar vorige pagina

Project

Dynamic Grid Support by Wind Farms: Potential of Rotating Kinetic Energy (Dynamische netondersteuning door windparken: potentieel van roterende kinetische energie)

Sinds het begin van deze eeuw is het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitssector, met wind- en zonne-energie in het bijzonder, sterk toegenomen. Deze omwenteling creëert voortdurend nieuwe operationele uitdagingen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te bewaren. De netuitbating wordt vooral bemoeilijkt tijdens gunstige  weersomstandigheden voor de electriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen in combinatie met een lage vraag naar elektriciteit. Ook tijdens dergelijke omstandigheden vertrouwen netoperatoren op conventionele centrales voor de noodzakelijke netondersteuning,
wat de ogenblikkelijke bijdrage van hernieuwbare energiebronnen beperkt. Een elektriciteitsproductie enkel op basis van hernieuwbare energiebronnen vereist dan ook dat centrales, gevoed door deze bronnen, netondersteuning bieden. Daarom handelt deze thesis over netondersteuning door windturbines.

Eerst worden controlestrategieën voor windturbines met een variabele snelheid bestudeerd om ondersteuning te bieden aan de netstabiliteit. Dynamische spannings- en frequentieondersteuning worden geëvalueerd in uitgebreide nettopologieën met een stijgend aandeel windturbines. Dergelijke studiestonen aan dat de doeltreffendheid van controlestrategieën zeer sterk afhankelijk is van de specifieke netsituatie. Bovendien kan de netondersteuning door windturbines verfijnt worden door de analyse van de interactie met andere netelementen, zoals inductiemachines of beveiligingen.

Ten tweede beschrijft deze thesis het potentieel van roterende kinetische energie in windturbines voor de afvlakking van het vermogen of de ondersteuning van de netfrequentie. Een  optimalisatiealgoritme is opgesteld en berekent de trade-off</> tussen enerzijds de maximalisatie van de energieopbrengst en anderzijds de afvlakking van het vermogen of de netfrequentie. De resultaten tonen een aanzienlijk potentieel voor deze afvlakking, een voordeel dat bovendien versterkt wordt door zowel de coördinatie tussen individuele turbines als de voorspelling
van de wind.
Datum:28 sep 2009  →  5 mei 2014
Trefwoorden:DFIG, direct-drive, large scale wind park, grid integration, wind power
Disciplines:Modellering, Mulitmediaverwerking
Project type:PhD project