< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzame plattelandsontwikkeling door sociaal innovatieve en gemeenschapsgebaseerde instandhouding in het reservaat Chaparri.

Dit project wil het duurzame ontwikkelingspotentieel van plattelandsgebieden met hoge armoedegrens en onder de sociale, economische en ecologische bedreigingen van winningsindustrieën in het Zuiden opwekken. Het doel is om duurzame plattelandsontwikkeling in het noorden van Peru te stimuleren door sociaal innovatief en gemeenschapsgericht natuurbehoud in de regio Chaparri Reserve.  Dit multi-actor proces omvat verdere consolidatie van de Chaparri Reserve van een proefgevalstudie (vorig Zuid-initiatief) tot een inter- / transdisciplinair in-situ levend laboratorium (TEAM). Resultaten van dit project zijn: (i) Lokale gemeenschappen versterken, door een waarnemingscentrum voor plattelandsontwikkeling samen te creëren, een fonds voor proefprojecten op te zetten en beleidsaanbevelingen te bevorderen; (ii) Vergroting van de academische capaciteiten door de oprichting van een nieuw onderzoekscentrum voor duurzame ontwikkeling aan de universiteit van Trujillo; (iii) Ondersteuning van Peru bij het nakomen van zijn verbintenissen ten aanzien van de SDG's en Aichi-doelen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Peruvian Amazon Forest
Disciplines:Sociale geografie