< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzame beheersing van de zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula) in paprika en komkommer

Sinds kort worden onze paprika- en komkommerteelt belaagd door een nieuwe plaag, de zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula). Hoewel de oorsprong van deze wants wellicht in Afrika ligt, wordt de soort door de opwarming van het klimaat thans over de hele wereld aangetroffen, en vormt ze een economisch belangrijke plaag voor tal van gewassen uit meer dan 30 plantenfamilies. Zowel jonge als volwassen wantsen prikken in ontwikkelende vruchten en groeiende scheuten. Hun giftige speeksel zorgt voor directe schade aan de plant, waaronder verwelking, groeistilstand, groeimisvormingen, bloemabortie en verkleurd en necrotisch weefsel op vruchten, wat resulteert in een verminderde opbrengst en kwaliteitsverlies. Daarnaast vormen de steekwondjes invalspoorten voor schimmels, bacteriën en virussen. Bovendien is de wants een gekende vector van plantpathogenen. Bestrijding van de plaag gebeurt vooral door het inzetten van breedwerkende chemische insecticiden, wat risico’s inhoudt voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarnaast werkt het frequent gebruik van chemische middelen resistentieontwikkeling in de hand en wordt het hele biologische bestrijdingssysteem van plagen hierdoor verstoord, waardoor ook andere plagen vrij spel krijgen. De hoofddoelstelling van dit doctoraatsonderzoek is het uitwerken van een innovatieve geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM, integrated pest management) voor N. viridula in de teelt van paprika en komkommer. Nadruk zal liggen op het gebruik van endofyte schimmels en bacteriën, in combinatie met beschikbare natuurlijke bestrijders. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde endofyte schimmels en bacteriën indirect planten kunnen beschermen tegen ziekten en plagen. De interacties die plaatsvinden tussen de micro-organismen, de gastheerplant, het plaaginsect en de bestrijders zullen in detail worden bestudeerd.

Datum:3 dec 2019  →  Heden
Trefwoorden:Biological control
Disciplines:Biologische controle, Chemische en fysische ecologie
Project type:PhD project