< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzame asfaltverhardingen voor zwaar belaste wegdekken.

Voorliggend samenwerkingsproject beoogt onderzoek naar de optimale wegopbouw voor zwaar belaste asfaltverhardingen en de ontwikkeling van een selectiemethodiek 'Vademecum van duurzame asfaltverhardingen voor zwaar belaste infrastructuur' voor aanleg en herstelling van duurzame asfaltwegconstructies.De volgende onderzoekstopics en resultaten worden uitgewerkt:1) een vademecum 'Duurzame asfaltverhardingen voor zwaar belaste infrastructuur' op basis van beschikbare kennis en theoretische toetsing van verschillende wegstructuren via bestaande vervormingsmodellen. Inclusief: State-of-the-art van nieuwe technologieën die gebruikt worden in de havenomgeving (benchmarking andere havens), aanbevelingen voor de dimensioneringsmethodiek van wegstructuren en opstellen van specificaties van de materialen voor zwaar belaste weginfrastructuur, Overzicht van 'promising technologies' (i.f.v. verhardingen havenomgeving) met het oog op beleidsondersteuning, aanbevelingen voor aanpak en bestekteksten voor de proefvakken op middellange termijn.2) Experimentele aftoetsing van 2 geselecteerde asfaltmengsels. 3) Advies bij de selectie van aannemers en asfaltmengsels voor de realisatie van proefvakken in de haven. 4) Een ontwerp van selectiemodel met discussiemoment.5) Publicaties en communicatie van resultaten naar externen.6) Onderzoek door studenten en PhD7) Case ROAD_IT: beschrijving van de mogelijkheden en benefits in het domein van dit project.
Datum:1 feb 2017  →  31 jan 2019
Trefwoorden:WEGENBOUWSECTOR, DUURZAME TECHNOLOGIEËN, ASFALT
Disciplines:Structurele ingenieurskunde, Andere burgerlijke ingenieurswetenschappen en bouwtechniek, Ontwerptheorieën en -methoden, Mechanica, Andere mechanische en productie ingenieurswetenschappen, Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen, Andere materiaaltechnologie