< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaamheid vanaf de kindertijd. De effectiviteit van communicatiestrategieën gericht op kinderen en jongeren ter bevordering van duurzame en gezonde attitudes en gedragingen

Als men duurzame (en gezonde) attitudes en gedrag wil bevorderen, is het belangrijk om dit vanaf een jonge leeftijd te doen en dus ook te focussen op minderjarigen. Kinderen en jongeren vormen in dat opzicht enerzijds een belangrijke primaire (huidige en toekomstige) doelgroep maar ook een secundaire doelgroep (ze beïnvloeden bijvoorbeeld hun ouders en peers). Dit onderzoeksproject heeft daarom als doel om na te gaan welke (communicatie-) technieken (bv. educatie, social media campagnes, nudges, etc.) met kinderen en jongeren als target-doelgroep kunnen aanzetten tot (a) duurzame en gezonde attitudes en gedrag van minderjarigen zelf en (b) hoe dit op zijn beurt een invloed kan hebben op anderen (zoals ouders en peers). Het project gaat ook na op welke manier en via welke mechanismen dit gebeurt.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Duurzame consumptie, Consumentengedrag, Kinderen en ouders, Persuasieve communicatie, Duurzaamheid, Gedragsverandering
Disciplines:Media- en communicatiebeleid, Media- en communicatietheorie, Marketingcommunicatie, Consumentengedrag, Communicatiemanagement, Wetenschaps- en gezondheidscommunicatie, Reclame