< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaamheid dynamiek in het Supply Chain Management

In dit project, bestuderen wij verscheidene facetten van het effect van duurzaamheid-gedreven besluiten op de operationele aspecten van ketenbeheer met data analytics geredschappen. Dergelijke beslissingen worden in de regel gemaakt om te voldoen aan externe regelgeving (bijvoorbeeld maximale CO2 emissie) of vanwege zelfopgelegde doelen (bijvoorbeeld ondernemingen die beloven om voor een bepaalde datum al hun fabrieken over te zetten op hernieuwbare energie). Wij zullen de dynamische operationele aspecten ten aanzien van het behalen van dergelijke doelstellingen onderzoeken. Dit project heeft als doel om de gaten in drie toepassingsgebieden te vullen. Ten eerste bestuderen wij de timing aspect van investeringsbesluiten: Wat is de optimale investeringsstrategie voor een beslisser met een zelfopgelegd duurzaamheidsdoel? Is het optimaal om investering uit te stellen voor mogelijke innovaties in technologie (die het mogelijk om kosten te reduceren), of is het optimaal eerder te investeren en op reguliere basis technologie te updaten op basis van de innovaties die beschikbaar komen? Met dit project proberen wij de drijvende krachten achter deze beslissingen te beschrijven. Ten tweede bestuderen wij de fysieke footprint van bedrijven: Wat is verwachte effect van het inkopen van materialen in landen met een hoog risico ten aanzien van duurzaamheid? Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden voor veranderende risico profielen? Zijn voorraadbuffers of duale sourcing strategieën voordelig? Dit is met name relevant voor bedrijven in de ontwikkelde wereld en in veel gevallen productiefaciliteiten hebben in (en meer vraag krijgen uit) gebieden met klimaatrisico’s (bijvoorbeeld op watertekorten of overstromingen). Ten laatste bestuderen wij de dynamisch operationele impact van het investeren in duurzaamheid. Met behulp van empirische methodes beschrijven wij de voordelen (indien aanwezig) die bedrijven kunnen behalen door te investeren in duurzaamheid.

Datum:16 aug 2018  →  Heden
Trefwoorden:sustainability, data analytics, supply chain
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project