< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaam ontwerp van immunizatiesystemen in sub-Sahara Afrika

Sinds hun oprichting in de jaren zeventig zijn immunisatieprogramma's erin geslaagd om het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar drastisch te verminderen, de gezondheidsgelijkheid te verbeteren en bij te dragen aan 14 van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. In sub-Sahara Afrika is de vaccinatiegraad de afgelopen jaren echter gestagneerd en vormen de ecologische en economische uitdagingen een bedreiging voor de duurzaamheid van de huidige immunisatiesystemen. Daarnaast vormen de aarzeling van vaccins en de ontwrichtende gebeurtenissen zoals de covid-19-pandemie een uitdaging voor de veerkracht van de immunisatiesystemen. Op basis van een breed, transdisciplinair literatuuronderzoek exploreren we enerzijds de verbanden tussen vaccinatie en de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's) en anderzijds de bestaande modellen die in staat zijn de complexiteit van vaccinatiesystemen vast te leggen. Vervolgens stellen we een conceptueel systeemgeïnspireerd model voor dat de kernelementen van zowel geplande als noodvaccinaties omkadert, als instrument voor probleemstructurering en betrokkenheid van stakeholders. Als volgende stap, gebaseerd op het Rwandese immunisatiesysteem, ontwikkelen we een kwantitatief, community-level systeemdynamisch model ter ondersteuning van een duurzaam immunisatiesysteemontwerp. Tot slot formuleren we samenvattende conclusies met betrekking tot het ontwerp en de modellering van immunisatiesystemen, samen met enkele aanbevelingen voor toekomstige onderzoeksrichtingen.

Datum:26 aug 2016  →  30 okt 2020
Trefwoorden:system dynamics, immunization, sub-Saharan Africa
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project