< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaam omgaan met menselijk kapitaal.

De voorbije 3 jaren werkten de vakbonden en de Universiteit Antwerpen samen in een ESF project over Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). Dit samenwerkingsverband ontwikkelde instrumenten voor syndicale medewerkers en syndicaal afgevaardigden. De instrumenten staan de vakbonden bij in het detecteren, analyseren en omgaan met IAO processen in de ondernemingen. Een innovatieve sociale dialoog over arbeidsorganisatie kwam tot stand.De methode hiertoe was enerzijds deskresearch. Een periode waarin de belangrijkste literatuur over IAO werd doorgenomen. Anderzijds organiseerden de projectpartners verschillende lerende netwerken met délégués. De délégués kwamen uit ondernemingen waar IAO processen plaatsvonden. Tijdens de lerende netwerken wisselden de délégués ervaringen uit. Het proces werd bewaakt door een panel van experten. Academici en beleidsmakers evalueerden en bouwden mee aan het ontwikkelde materiaal. Het IAO project werd geselecteerd tot ESF ambassadeur 2015. Als prijs kregen we extra tijd en middelen om de bevindingen van het project te verspreiden in een nieuw project dat de naam 'duurzaam omgaan met menselijk kapitaal' kreeg.
Datum:1 mei 2015  →  31 dec 2015
Trefwoorden:MENSELIJK KAPITAAL
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie