< Terug naar vorige pagina

Project

Duale radicalisering? De invloed van onbehagen, misverstanden en liberale waarden op radicale denkbeelden bij meerderheid en minderheden

Dit project poogt de opkomst van radicale denkbeelden bij meerderheids- (radicaal rechts) en Moslim minderheidsgroepen (radicaal islamisme) te begrijpen. We ontwikkelen een model van duale radicalisering: radicale denkbeelden van de meerderheid en Moslim minderheid vormen elkaars spiegelbeeld en versterker elkaar. Dit maakt een gelijktijdig onderzoek en een relationeel perspectief noodzakelijk. Dit doen we door de samenhang tussen radicale denkbeelden en (steun voor) radicaal gedrag bij meerderheids- en minderheidsgroepen te bestuderen als zijne het resultaat van (relatieve) groep positie, meer concreet, in termen van (1) gevoelens van onbehagen, (2) ervaren bedreiging, (3) intra- en intergroeps misverstanden (i.e., gepercipieerde sociale normen en meta-percepties), en (4) particuliere interpretaties en toepassingen van liberale waarden (zoals gendergelijlheid, vrije meningsuiting en vrijheid van religie). Dit conceptueel model testen we empirisch in beide groepen. Hiervoor verzamelen we survey data bij een toevalssteekproef van 1.050 Belgen van Turkse en Marokkaanse origine. Deze data worden vervolgens gekoppeld aan het reeds gefinancierde Belgische Nationaal Verkiezingsonderzoek 2019 om een vergelijking over de groepen mogelijk te maken.
Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:Metaperceptions, Resentment, Radical right, Radical belief systems, Majority and minority attitudes, Radical Islam, Intergroup misunderstandings
Disciplines:Politieke sociologie