< Terug naar vorige pagina

Project

Doorbreken van de lijnen: Geometrisch redeneren en middeleeuws atomisme

Het onderzoeksproject is gericht op een fundamentele kwestie in de geschiedenis van filosofie en wetenschap, namelijk het debat over atomisme. Hieraan hebben laatmiddeleeuwse denkers een opmerkelijke bijdrage geleverd, met invloeden tot in het moderne denken. Het doel van het project is om een nieuw licht te werpen op de wiskundige benadering waarmee middeleeuwse denkers een centraal probleem in de natuurfilosofie in twijfel trokken, namelijk de aard van continua.
Tussen de 13e en 14e eeuw werden door Aristotelianen en atomisten twee tegengestelde leerstellingen naar voren gebracht. De eerste groep beargumenteert de oneindige deelbaarheid van dingen, terwijl de atomisten pleiten voor het bestaan van ondeelbare elementen die het continuĆ¼m vormen. Een centrale rol in de ontwikkeling van zulke geometrische argumenten werd gespeeld door De lineis insecabilibus, een geometrische tekst die ten onrechte aan Aristoteles werd toegeschreven en die gedurende de middeleeuwen een grote populariteit genoot.
Het project zal de geometrische argumenten analyseren die door laatmiddeleeuwse filosofen worden gebruikt, en zal zoeken naar de oorsprong van de discussies over de geometrische ruimte. Bovendien zal De lineis insecabilibus kritisch uitgegeven worden, waardoor de impact van deze tekst op het Latijnse atomisme zal kunnen geƫvalueerd worden, alsook verder bewijs zal kunnen geleverd worden voor de toeschrijving van de Latijnse vertaling aan de 13e-eeuwse geleerde Robert Grosseteste.

Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Medieval Philosophy, Atomism, Pseudo-Aristotelian Tradition
Disciplines:Geschiedenis en biografie van wiskunde, Cultuurgeschiedenis, Latijnse literatuur, Filologie, Geschiedenis van de filosofie