< Terug naar vorige pagina

Project

Doelwitvalidatie en geneesmiddelenontwikkeling voor een therapie van het Rett Syndroom.

Rett Syndroom (RTT) (OMIM 312750) is een progressieve neuronale ontwikkelingsstoornis die vooral jonge meisjes treft. Ze wordt veroorzaakt door mutaties in het methyl-CpG bindend eiwit 2 (MeCP2). Vandaag bestaat er enkel een symptomatische behandeling. In dit project zulllen we enerzijds de interactie tussen de transcriptionele coactivator lens epithelium-derived growth factor p75 (LEDGF/p75) en MeCP2 valideren als nieuw doelwit voor een RTT therapie. In een tweede aanpak zullen we geneesmiddelen ontwikkelen die de functie herstellen van de meeste frequente mutant van  MeCP2 : T158M. De mutatie maakt het eiwit instabiel. Dit project zal bijdragen tot een beter inzicht in de pathogenese van de ziekte en de basis leggen voor nieuwe therapeutische strategieën.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:Rett syndrome (RTT)
Disciplines:Ontwikkelingsneurowetenschappen, Epigenetica, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen niet elders geclassificeerd, Compound screening