< Terug naar vorige pagina

Project

DNA herstel mechanismen in hoofd-halskankers

Hoofd-hals kanker is de zesde meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd en momenteel worden deze kankers onderverdeeld in 2 groepen naargelang de etiologie, zijnde alcohol en tabak gerelateerde en hoog-risico humaan papilloma virus (HPV) gerelateerde kankers. Ondanks de vooruitgang die reeds geboekt is in de behandelingsopties, worden veel patiënten van beide groepen geconfronteerd met lokaal herval. Daarenboven hebben de intense combinatie schema’s van chemo- en radiotherapie hun maximum bereikt qua tolereerbare dosis, wat de hoge nood aan nieuwe selectieve behandelingsstrategiën alleen maar benadrukt. De laatste decenia is er veel ingezet op het vinden van nieuwe, meer tumor/doelgerichte therapieën die gebaseerd zijn op biologische rationales. Niettemin blijkt de vooruitgang in dit veld erg traag te verlopen. Het laag slaagpercentage kan toegeschreven worden aan verschillende redenen waaronder een van de meest belangrijke factoren het gebrek aan een goed opgezette preklinische studie is waarin zowel het maken van een optimale planning als moleculaire interacties tussen verschillende drugs bestudeerd worden.

Een van de redenen voor het hoog aantal lokale hervallen is de capitieit van tumorcellen om DNA schade te herstellen in bestraalde cellen. Zo kunnen tumorcellen overleven en zorgen voor resistentie en een verminderde efficiëntie van radiotherapie. Wij stellen daarom voor om radiotherapie te combineren met DNA herstel inhibitoren om zo een subgroep van hoofd-halskanker patiënten te identificeren die goed zullen reageren op deze gecombineerde therapie. Via grondig preklinische onderzoek van nieuwe doelgerichte middelen in combinatie met radiotherapie hopen we moleculaire mechanismen te onthullen die de sensitiviteit verhogen. Ten eerste willen we in tumor cellijnen nagaan of we kenmerken kunnen definiëren die de therapierespons voorspellen. Daarvoor zullen we kijken naar specifieke gen alteraties die gerelateerd zijn aan bestaande defecten in DNA herstel pathways. Vervolgens zullen de resultaten van dit in vitro onderzoek gevalideerd worden in hoofd-hals kanker patient-gerelateerde xenograft (PDX) muismodellen. Meer specifiek stellen we voor om de efficaciteit van de gecombineerde therapie te beoordelen, een optimaal therapeutisch schema op te stellen en moleculaire veranderingen na te gaan. Als laatste zullen we ook de detectie van de biomerkers, die eerder in dit onderzoek geïdentificeerd werden, verder optimaliseren door gebruik te maken van de hoofd-halskanker tumor databank van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Een biomerker test zal ontworpen worden die respons op DNA herstel inhibitoren kan voorspellen. Deze test kan dan later geïmplementeerd worden in prospectieve klinische studies. De resultaten van dit project zullen niet alleen leiden tot een rationeel ontwerp van klinische studies voor hoofd-halskanker patiënten maar ook tot een verbeterde toekomst voor patiënten op lange termijn. 

Datum:18 aug 2016  →  30 okt 2020
Trefwoorden:Head and neck cancers, HPV, Radiotherapy, DNA repair
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project