< Terug naar vorige pagina

Project

DNA en RNA sequencing van individuele cellen van humane klievings- en blastocyststadium embryo's om genomische instabiliteit en de functionele impact ervan op vroege ontwikkeling te bestuderen

Onlangs hebben we aangetoond dat humane embryo’s na in vitro fertilisering (IVF) chromosomale instabiliteit (CIN) vertonen tijdens de klievingsdelingen. De cellen van deze embryo’s verwerven frequent aneuploidieën en structurele DNA afwijkingen, wat leidt tot embryo’s met een genetisch mozaieke samenstelling. Hypothetisch  kan deze genomische instabileit niet alleen leiden tot  zwangerschapsverlies, maar  ook resulteren in genetische variatie en genomische aandoeningen in een individu afhankelijk van welke cellen in het genetisch mozaische embryo bijdragen tot de epiblast in de blastocyst en vervolgens tot de foetus. Ook het volledige spectrum aan DNA--‐mutaties dat verworven wordt tijdens vroege humane embryogenese na IVF en de mechanismen die genomische instabiliteit veroorzaken blijven ongekend. Met behulp van (parallelle) DNA--‐ en RNA--‐sequeneringsmethoden van individuele cellen van humane pre--‐implantatie embryo’s zullen we het volledige spectrum van DNA--‐mutatie in de verschillende celtypes van het embryo bestuderen, het effect van deze mutaties op genoomwijde genexpressie onderzoeken, alsook de mechanismen van deze genomische instabiliteit ontrafelen.

Datum:1 okt 2013  →  31 dec 2020
Trefwoorden:Human embryo, Single-cell DNA Sequencing, Single-cell RNA Sequencing
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project