< Terug naar vorige pagina

Project

Diversiteit en groepsprocessen: Naar een dynamische visie op diversiteit in de raad van bestuur

Wetgevende initiatieven met betrekking tot corporate governance hebben recent sterk de nadruk gelegd op diversiteit in de raad van bestuur. De veronderstelling hierbij is dan dat diversiteit leidt tot meer creativiteit, verschillen in zienswijze en een grotere kennis, wat uiteindelijk de kwaliteit van de besluitvorming in de raad van bestuur zal bevorderen. Hoe diversiteit een impact heeft op de performantie van een groep is echter onvolkomen begrepen. De positieve effecten van diversiteit zullen zich slechts manifesteren wanneer de raad van bestuur optreedt als een geheel, en niet ten prooi valt aan de mogelijke conflicten die diversiteit kan veroorzaken. Dit doctoraatsproject past breuklijn-theorie toe op de raad van bestuur (Lau en Murnighan 1998). Diversiteit kan immers aanleiding geven tot het vormen van subgroepen langs zogenaamde “breuklijnen”.  Deze subgroepsvorming kan dan de effectiviteit van de raad van bestuur beïnvloeden en aanleiding geven tot conflicten tussen bestuurders. Dit project toont aan dat diversiteit en de mogelijke subgroepsvorming belangrijke determinanten zijn van de effectiviteit van de raad van bestuur en het auditcomité. Het is belangrijk deze dynamica te begrijpen met het oog op toekomstige wetgevende initiatieven en selectie van bestuurders.

Datum:1 okt 2011  →  30 mrt 2017
Trefwoorden:Diversity, Board of Directors, Faultline, corporate governance
Disciplines:Toegepaste economie
Project type:PhD project