< Terug naar vorige pagina

Project

Discoursanalyse in het Europees Parlement. Een onderzoek en vergelijking van interventies van Nederlandse en Poolse parlementsleden

Het doel van dit onderzoeksproject bestaat erin de interventies van Poolse en Nederlandse Leden van het Europees Parlement te analyseren, de gebruikte argumentatiemethodes te bekijken en een vergelijkende analyse uit te voeren. In het licht van de culturele en linguïstische achtergrond van de parlementairen, zal het project de retoriek vanuit verschillende invalshoeken vergelijken en analyseren, zoals onder andere het gebruik van verschillende taalniveaus, emotioneel geladen of neutrale omschrijvingen, directe of eufemistische taal, neiging tot conflict of conflictvermijdend, on/beleefdheid, stemniveau, gebruik van relationele en functionele markeerders, aanspreekvormen, genderneutraliteit of –nadruk, gebruik van humor, ironie of groteske en het respecteren van de spreektijd.

Mogelijke verklarende variabelen voor verschillen en gelijkenissen in debateerstijl tussen parlementsleden zullen gezocht worden in o.a. nationaliteit, lidmaatschap van politieke partij binnen het Europees Parlement, het comité, anciënniteit, functie, belang, geslacht of rol van de spreker (fractieleider, verslaggever). De retorische aanpak van de politieke communicatie van de parlementsleden zal zich richten op de dynamische verhouding tussen spreker, publiek en de setting.

Het geanalyseerde materiaal zal bestaan uit mondelinge presentaties van Europese Parlementsleden. De geanalyseerde tijdsspanne zal de periode van juli 2014 t.e.m. juni 2015 beslaan, m.a.w. de eerste twaalf maanden na de verkiezing van het huidige Achtste Parlement.

Datum:1 okt 2016  →  1 okt 2017
Trefwoorden:linguistics
Disciplines:Talen
Project type:PhD project