< Terug naar vorige pagina

Project

Digitalisering, preservatie en ontsluiting van de Leuvense collectie Latijnse en Griekse handschriftenreproducties.

Dit project beoogt de digitalisering en ontsluiting van de collecties handschriftenreproducties van de OG Griekse Studies en de OG Latijnse Literatuurstudie, een corpus van respectievelijk 2221 en 523 volledige of gedeeltelijke reproducties van middeleeuwse handschriften op microfilm, microfiche en papier. De digitalisering van het corpus zal gerealiseerd worden door de aankoop van een microfilmscanner en via de services van de UBD Digitalisering van de Leuvense Universiteitsbibliotheek. De beelden zullen toegankelijk zijn voor onderzoekers on-campus via LIBIS en ontsloten worden via een gedetailleerde beschrijving in LIMO. De digitalisering zal de waardevolle collecties moderniseren voor gebruik met editiesoftware en hun voortbestaan garanderen, terwijl de ontsluiting het materiaal breder toegankelijk zal maken, een impuls zal geven aan nieuw onderzoek en tot nu toe onbeschreven delen van het corpus zal valoriseren. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Artes.
Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2018
Trefwoorden:Latin
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de talenstudies, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen