< Terug naar vorige pagina

Project

Diagnostiek en herstel van neuromotorische functie bij kinderen na een verkeersongeval: onderzoek van neurale structuur-functie relaties met betrekking tot bewegingscoördinatie.

In dit project wordt de aantasting van groot- en kleinmotorische vaardigheden onderzocht bij kinderen die herstellen van een hersentrauma als gevolg van een verkeersongeval. Hierbij wordt een breed-spectrum methodologie gebruikt, bestaande uit gedragswetenschappelijk/kinematische en neurowetenschappelijke analyses voor de studie van structurele en functionele veranderingen in de hersenen als gevolg van een traumatisch letsel, i.e., functionele magnetische resonantie (fMRI) en diffusion tensor imaging (DTI). Onze primaire doelstelling is om op basis van de diffuse schade in de witte hersenstof een verklaring te bieden voor de toegenomen (compensatoire) hersenactiviteit alsook voor de vastgestelde motorische deficits. Het project bestaat uit 3 fases. In de eerste fase wordt een maat van integriteit van de witte hersenstof gerelateerd met de kwaliteit van de balanscontrole, zoals bepaald door een krachtenplatform. In de tweede fase wordt de integriteit van de witte hersenstof en de functionele hersenactiviteit bestudeerd in relatie tot de uitvoering van unimanuele en bimanuele oog-hand coördinatieopdrachten. Hier verwachten we sterke relaties tussen hersenstructuur, functie en motorische deficits. In de derde fase wordt onderzocht of structurele en functionele neuroplastische veranderingen kunnen uitgelokt worden als gevolg van een langdurig trainingsprogramma bij kinderen met traumatische hersenletsels. We verwachten een belangrijke bijdrage in het blootleggen van structuur-functie-gedragsrelaties ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe therapeutische interventies.
Datum:1 jan 2010  →  31 dec 2013
Trefwoorden:Postural balance, Motor skills, Magnetic resonance imaging, Diffuse axonal injury, Traumatic brain injury
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Orthopedie