< Terug naar vorige pagina

Project

Development and Application of Machine Learning and Statistical Methods for Chemical Drug Discovery (Ontwikkeling en toepassing van machine learning en statistische methoden in drug discovery)

Als statistische chemicus, zal ik verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken naar de levensvatbaarheid van nieuwe bindmiddelen voor geneesmiddelen. Met het hulp van Declarative Languages and Artificial Intelligence(DTAI) en het « Center for Drug Discovery Design (CD3), zal ik vooral  statistische modellen en methoden, zoals Partial LeastSquares, Principal Component Analysis en optimalisatie methoden zoals Support Vector Machines toepassen. De baanbrekende methoden die ik voor het doel van de geneesmiddelen voorspellingen zal afleiden en gebruiken, zullen geleid worden door de kennis van het hedendaagse en grensverleggende wetenschappelijk onderzoek dat door de onderzoekers op het gebied van HIV in universiteiten (KULeuven, divisie van Rega Prof. Jan Balzarini en Prof Annemie Vandamme) en in het industrie (bijvoorbeeld Tibotec) gedaan wordt. Ik zal bovendien geavanceerde en originele software gebruiken om er statistisch verbindingen af te leiden die in realistische chemotherapeutische toepassingen gebruikt kunnen worden. Ik zal van chemische relevante gegevens bronnen van PubChem, PDB / PDBBind, Stanford's hivdb, samen met vele anderen, gebruik maken om te helpen bij het geneesmiddelen ontdekkingsproces. Samen met af en toe moleculaire modellen die gebouwd moeten worden met behulp van moleculaire modeling werktuigen, zaldit mijn doel zijn terwijl ik naar het ontwikkeling van bindmiddelen voor geneesmiddelen werk met het hulp van baanbrekende methoden.
Datum:1 okt 2008  →  30 sep 2014
Trefwoorden:Drug predictions
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie
Project type:PhD project