< Terug naar vorige pagina

Project

Deugd en geluk: moraalfilosofie in het laatantieke christelijke denken

Het voorliggende project beoogt de studie van het ethisch verantwoorde leven zoals dat tot uiting komt in de werken van drie Patristisch-Griekse en Vroeg-Byzantijnse auteurs: Clemens van Alexandrië, Dionysius de Areopagiet en hoofdzakelijk Maximus Confessor. De filosofisch-theologische gekleurde concepten "deugd" en "menselijk geluk" staan in het onderzoek centraal.
Datum:1 okt 2016  →  5 okt 2017
Trefwoorden:Byzantine theology, Byzantine philosophy, Maximus the Confessor
Disciplines:Talen, Literatuurwetenschappen