< Terug naar vorige pagina

Project

Desistance van gewelddadig extremisme. Een toetsing van de cognitieve transformatietheorie (01D32317)

Het levenseinde van gewelddadig extremisme is tot op heden een blinde vlek in de academische wereld. Dit onderzoeksvoorstel beoogt tegemoet te komen aan dit kennishiaat door het bestaande desistance paradigma, vertegenwoordigd door de cognitieve transformatie theorie, toe te passen op de context van gewelddadig extremisme. Deze theorie zal getoetst worden aan de hand van diepte-interviews met gewelddadig extremisten.

Datum:30 dec 2017  →  Heden
Trefwoorden:desistance, deradicalisering, disengagement, gewelddadig extremisme
Disciplines:Criminologie