< Terug naar vorige pagina

Project

Democratie uitgebreid of bedreigd door technologie? Hoe het denken van Britse, Canadese en Australische parlementariërs over verleden en toekomst de televisieregulering transformeerde, 1950-1980

De huidige politiek staat onder druk om digitale technologieën die de democratie bedreigen te reguleren. Deze urgentie voor politici om media te reguleren is echter niet nieuw, aangezien communicatie altijd de ruggengraat van de democratie heeft gevormd. Dit project onderzoekt hoe de veranderende omgang van politici met het verleden en de toekomst van communicatietechnologie hun regulering van televisie beïnvloedde. Het onderzoek berust op een vergelijking van debatinterventies van junior v senior, vrouwelijke v mannelijke en conservatieve v progressieve parlementariërs. De internationaal comparatieve opzet omvat de parlementen van Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk, die historische wortels delen maar verschillende politieke en mediasystemen ontwikkelden. De hypothese is dat de periode 1950-1980 een nieuwe 'zadeltijd' vormde (Koselleck 2004) van diepgaande media-politieke veranderingen, waarin politici overgingen van pessimistische, op het verleden gerichte televisieregulering verankerd in eerdere media-ervaringen naar optimistische toekomstgerichte televisiewetgeving. Toch keerden parlementariërs paradoxaal genoeg zo vermoedelijk terug naar een verder verleden: het 19e-eeuwse ideaal dat media de samenleving zouden kunnen democratiseren. Methodologisch innoveer ik met digitale collocatie- en sentimentanalyses. De studie zal cruciale historische inzichten verschaffen voor debatten over hoe democratieën nieuwe communicatietechnologieën ten goede kunnen integreren.

Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:technological change & democracy, television regulation & Koselleckian temporalities, digital history methods
Disciplines:Ontwikkeling van methoden en technieken, Moderne en hedendaagse geschiedenis, Politieke geschiedenis