< Terug naar vorige pagina

Project

Definitie van functionele subsets en moleculaire regulatie van neutrofiele granulocyten en “natural killer” cellen in infectie en inflammatie.

Neutrofiele granulocyten en “natural killer”-cellen zijn meer complexe cellen dan oorspronkelijk gedacht werd. Onze visie gaat verder dan het klassieke idee dat neutrofiele granulocyten eenvoudige antibacteriële en “natural killer”-cellen enkel antivirale/anti-kanker-cellen zijn. We promoten de visie dat deze cellen excellente doelwitten zijn voor precisiebehandeling van infecties en ontstekingsziekten. We zullen de fijnregulatie ontrafelen die aan de basis ligt van de activatie, migratie en intercellulaire interacties van deze cellen en zullen subcategoriën van deze cellen definiëren die ziektebevorderend of ziekteremmend werken. Hiervoor zullen we gebruik maken van zowel een combinatie van hoogwaardige moleculaire en cellulaire technieken zoals, structurele en functionele karakterisering van gemodificeerde cytokinen, chemokinen en enzymen, “single cell”-testen en transcriptomics als van nieuwe in vivo modellen voor auto-inflammatie en infectie, en unieke bronnen met patiëntenmateriaal. De integratie van onze complementaire expertise en van de bekomen data zal onze basiskennis vergroten en middelen aanreiken voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en therapeutica.
Datum:1 okt 2017 →  30 sep 2023
Trefwoorden:killer cells
Disciplines:Immunologie