< Terug naar vorige pagina

Project

De zoektocht naar hoogproductieve waterstofoxiderende synthetische gemeenschappen door middel van isolatie, combinatie en predictie. (01D15219)

Waterstofoxiderende bacteriën zijn organismen die waterstof, zuurstof, koolstofdioxide en ammoniak gebruiken om biomassa te produceren, waaronder hoogkwalitatieve proteïne, in samenstelling vergelijkbaar met dierlijke proteïne. In dit project worden microbiële consortia samengesteld beginnend van autotrofe waterstofoxideerders en hun heterotrofe commensalen om biomassaproductie te maximaliseren, dit proces wordt bijgestaan door predictieve modellen, die inzichten zullen geven in de mechamismes voor hoge productiviteit.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:transcriptomics, Collaboroom, in vitro synthetische gemeenschap, reactor, microbioom, proteomics, predictief, model, heterotroof, valorisatie, waterstofoxiderende bacteriën, single cell protein, autotroof
Disciplines:Gemeenschapsecologie, Computationele biomodellering en machine learning, Microbiomen