< Terug naar vorige pagina

Project

De zoektocht naar biomarkers voor systeembehandelingen in gevorderde leverkanker.

Het aantal therapeutische opties voor patiënten met gevorderd
hepatocellulair carcinoom is de laatste jaren enorm toegenomen.
Terwijl in 2016 enkel sorafenib beschikbaar was, zijn nu meer dan vijf
geneesmiddelen goedgekeurd door de FDA. Het effect van elk van
deze behandelingen is helaas zeer onvoorspelbaar bij een
individuele patiënt. Om significante vooruitgang te boeken is het
ontwikkelen van predictieve biomerkers absoluut nodig. Aangezien er
een duidelijk afgelijnde groep een duurzaam effect ondervindt van
checkpoint inhibitoren, focust dit project zich op immunotherapie.
Weefselbiopsies voor de start van behandeling zullen worden
onderworpen aan “single cell” analysetechnieken (scRNA-seq en
CITE-seq) om de status van de immuun micro-omgeving in kaart te
brengen. Deze gegevens correleren we met klinische respons.
Hieruit willen we bruikbare biomerkers afleiden die dan zullen worden
getest in een onafhankelijke groep patiënten, ontsproten aan een
internationale samenwerking. Verder worden seriële vloeibare
biopsies afgenomen tijdens behandeling met om het even welke
systeemtherapie om futiliteit van een behandeling zeer vroegtijdig op
te sporen. De dynamiek in het methylatiepatroon van circulerend
tumor DNA wordt nagegaan met een geoptimaliseerd platform voor
gerichte bisulfiet sequencing. Het globale doel van dit project is het
ontwikkelen van relevante biomerkers die snel kunnen worden
onderworpen aan bijkomende validatie en uiteindelijk klinisch
bruikbaar zijn.

Datum:1 okt 2019 →  Heden
Trefwoorden:Cancer biology
Disciplines:Kankerbiologie, Kankertherapie
Project type:PhD project