< Terug naar vorige pagina

Project

De ziekte van Alzheimer ontrafelen: de rol van immuno-resolverende lipiden in de respons van microglia op amyloid plaques

Microglia zijn de immuun cellen van de hersenen. In gezonde condities tasten deze cellen hun omgeving af om de hersencellen te ondersteunen en te beschermen tegen schade. Bij verwonding of ziekte produceren microglia een inflammatoir respons om de schade te beperken en normale functie te herstellen. Deze respons moet op de juiste manier gecontroleerd en geresolveerd worden, omdat er anders chronische inflammatie ontstaat, zoals in de ziekte van Alzheimer. In dit project willen we onderzoeken waarom humane microglia responsen niet afgebroken worden en leiden tot chronische inflammatie in de ziekte van Alzheimer. Om de inflammatoire veranderingen na te bootsen zullen we stamcellen gebruiken voor de generatie en transplantatie van humane microglia in de hersenen van muismodellen van de ziekte van Alzheimer. Om inzicht te verwerven in de mechanismes die leiden tot chronische inflammatie zullen we de verschillen bestuderen tussen inflammatoire responsen in controle en Alzheimer condities. Om de impact te bestuderen van het oplossen van microglia inflammatoire responsen zullen we nieuwe geneesmiddelen testen en evalueren hoe deze humane microglia responsen beïnvloeden, alsook amyloid-beta niveau’s en andere pathologische veranderingen in de ziekte van Alzheimer. De resultaten van deze studie zullen licht werpen op de biologische mechanismen die leiden tot chronische microglia responsen en zouden kunnen leiden tot nieuwe therapeutische interventies in de ziekte van Alzheimer.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Alzheimer's disease, human microglia, pro-resolving lipid mediators
Disciplines:Neurowetenschappen niet elders geclassificeerd, Neurologische en neuromusculaire ziekten, Inflammatie, Aangeboren immuniteit