< Terug naar vorige pagina

Project

De vissige melkzwammen (Lactifluus volemus sens lato), cryptische soroten met een lang en wereldwijd verleden

Lactifluus volemus is een traditionele morfologische soort, gemakkelijk herkenbaar door verscheidene unieke macro- en micromorfologische kenmerken. Toch werd een uitzonderlijk grote genetische divergentie waargenomen. We hebben hier duidelijk te maken met een complex van verschillende cryptische soorten. Een morfologische en moleculaire studie zal het fylogeografisch verleden van deze groep en het aantal taxa met hun morfologische en geografische grenzen trachten op te helderen.

Datum:1 jan 2010 →  31 dec 2011
Trefwoorden:soortcomplex, cryptische soort, lactifluus volemus
Disciplines:Systeembiologie, Plantenbiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Algemene biologie, Microbiologie