< Terug naar vorige pagina

Project

De verspreiding en receptie van politieke liederen in de Lage Landen, ca. 1300 - 1570 (01J02717)

Dit project stelt zich tot doel de Nederlandstalige politieke liederen van vóór en tijdens de allereerste jaren van de Nederlandse Opstand te bestuderen. Meer bepaald wordt gepeild naar de sociale contexten waarin deze liederen werden geproduceerd en circuleerden en naar hun performatieve effecten op het vlak van identiteitsconstructie en sociaal geheugen. De studie van politieke liederen biedt uitstekende mogelijkheden tot reflectie over de intensieve verbanden tussen literaire productie, maatschappij en politiek tijdens de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode.

Datum:1 okt 2017  →  Heden
Trefwoorden:politieke communicatie, liederen, late middeleeuwen
Disciplines:Geschiedenis