< Terug naar vorige pagina

Project

De verborgen geschiedenis van de vroegmoderne psychologie. Ziel, geest en lichaam, tussen het Vijfde Lateraans Concilie en het Cartesiaanse dualisme (1513-1662).

Wat is de geest en hoe verhoudt deze zich tot het lichaam? Dit zijn centrale vragen in de huidige filosofie van de geest, met een lange geschiedenis. Het concept ‘geest’, als de entiteit die verantwoordelijk is voor cognitie, en het zogenaamde “lichaam-geestprobleem” worden meestal teruggevoerd op de filosofie van René Descartes (1597-1650) en zijn dualisme van de geest en het lichaam. Maar kwamen Descartes’ opvattingen alleen voort uit zijn genialiteit, of waren ze eerder een synthese van bestaande ideeën? En wat waren die ideeën in de jaren voor Descartes? Huidige narratieven over de 16e- en 17e-eeuwse psychologie richten zich enerzijds op het debat die volgden op het Vijfde Lateraans Concilie (1513), dat stelde dat de onsterfelijkheid van de ziel zowel door het geloof als door de filosofie moest worden bewezen, en anderzijds op de psychologie van de Aristotelische scholastici, die Descartes door zijn eigen theorie wilde vervangen. De focus op deze aspecten laat echter vele belangrijke ontwikkelingen in de vroegmoderne psychologie buiten beschouwing. Dit project wil de psychologie tussen 1513 en de publicatie van Descartes’ De homine in 1662 opnieuw in kaart brengen, door tot nu toe verwaarloosde bronnen te bestuderen. Naast hun intrinsieke belang zullen deze bronnen, die circuleerden in Cartesiaanse kringen, een eerste beschrijving geven van de theorieën waar Descartes op voortbouwde, in contrast met de bestaande beschrijvingen van de filosofie waartegen hij zich afzette

Datum:1 okt 2020 →  15 feb 2024
Trefwoorden:Early modern philosophical psychology, The concepts of “soul”, “life”, “mind”, and “body” in the 16th and the 17th centuries, Late Aristotelianism and emergence of Cartesianism
Disciplines:Filosofische psychologie, Vroegmoderne geschiedenis