< Terug naar vorige pagina

Project

De veranderende huisvestingsongelijkheid ondergaat de renovatiebeweging van de sloppenwijk in het stedelijke China, een casestudy van Nanjing

Huisvestingsongelijkheid is over de hele linie een moeilijke kwestie geweest in de trend van neoliberalisme en globalisering. In stedelijk China is, om de huisvestingssituatie van de stedelijke armen in sloppenwijken te verlichten, sinds 2010 een officiële beweging met de naam 'sloppenwijkvernieuwing' geïmplementeerd. Ongeveer 26 miljoen woningen zijn vernieuwd van 2010 tot 2015, nog eens 20 miljoen wordt verwacht worden vernieuwd van 2015 tot 2020. Als geheel is de kwaliteit van de huisvesting van relevante huishoudens verbeterd, terwijl er in dit proces verschillende verhalen tussen verschillende groepen zijn over de dynamische subsidie, verhuizing, huisvestingsdiscriminatie en ander huisvestingsbeleid. Het onderzoek heeft als doel na te gaan hoe dit woningbouwproject huisvesting ongelijkheid binnen relevante maatschappelijke groepen op stedelijk niveau beïnvloed heeft door middel van een case study van Nanjing, China. Verwacht wordt dat het de theoretische debatten van het woningbeleid en de ongelijkheid van woningen aanvult met behulp van de empirische studie van een Chinese stad. Het onderzoek heeft als doel een antwoord te geven op de vraag hoe de ongelijkheid in huisvesting de projecten van de sloppenwijkvernieuwing in het stedelijke China heeft doorlopen door de lens van de casestudy in Nanjing? De onderzoeksvraag wordt uitgepakt in deelvragen. Hoe de ongelijkheid van woningen te definiëren en te kwantificeren vanuit multi-perspectieven in de context van China? Welke sociale groepen zijn betrokken bij het renovatieproject van de shanty town in Nanjing China en hoe hun woonsituatie is veranderd in dit project, beïnvloed door het gemeentelijk beleid? Hoe wordt de huisvestingsongelijkheid (kansen op huisvesting, kwaliteit van de woning, betaalbaarheid van woningen, verandering van buurt enz.) Weerspiegeld en getransformeerd tijdens het vernieuwingsproces van de sloppenwijk? Case study is de fundamentele onderzoeksmethode van dit onderzoek. Een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodologie is gepland om te worden aangenomen tijdens de gegevensverzameling en data-analyse.

Datum:7 mei 2019  →  Heden
Trefwoorden:housing policy, informal settlements, urban China, housing inequality
Disciplines:Stedelijk- en huisvestingsbeleid
Project type:PhD project