< Terug naar vorige pagina

Project

De uitbouw van een operationele theorie voor het beschrijven van concepten, hun samenstelling en hun contextuele betekenis ter verbetering van de geautomatiseerde extractie van semantische informatie uit ongestructureerde teksten. (FWOAL475)

Door de explosieve toename in de hoeveelheid documenten op het internet is de beschikbare informatie voor de internetgebruiker drastisch toegenomen. Toch is het vinden van de juiste documenten uit die enorme hoeveelheid een probleem waarvan het belang in toenemende mate onderkend wordt. Omdat het merendeel van de dagelijks toegevoegde documenten ongestructureerd zijn, rijst de vraag of het mogelijk is semantische of inhoudelijk structurele informatie te extraheren op een geautomatiseerde manier. Daartoe zou een computer moeten kunnen begrijpen op welke manier de concepten in een tekst samenhangen.

Een van de diepe problemen die herhaaldelijk in de literatuur over concepten opduikt, is dat van de conjunctie van concepten. In klassieke logica en in het huidige Semantische Web, worden de combinaties gezien als de intersectie van de klassen die de twee individuele concepten representeren. Nochtans zijn er vele dagelijkse combinaties van concepten die op deze simplistische manier niet kunnen worden geanalyseerd. Het voorgestelde project beoogt een uitbouw van een radicaal nieuwe wiskundige representatie van concepten uitgaande van een structurele veralgemening van de kwantummechanica ter bevordering van de geautomatiseerde extractie van informatie uit ongestructureerde documenten.
Datum:1 jan 2008  →  31 dec 2011
Trefwoorden:Mathematics
Disciplines:Wiskunde