< Terug naar vorige pagina

Project

De tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (R-7597)

Het doel van deze studie is om een uitgebreid overzicht en beter inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van de richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs, vooral het effect op de verkeersveiligheid, en met name de nieuwigheden ingevoerd met de richtlijn: de nieuwe Unie modellicentie, geharmoniseerde administratieve geldigheidsduur, wijzigingen van rijbewijscategorieën (met inbegrip van nieuwe categorieën en wijzigingen in de bestaande categorieën), geharmoniseerde regels voor examinatoren en het EU rijbewijsnetwerk (RESPER).
Datum:14 dec 2016  →  13 dec 2017
Trefwoorden:EU richtlijnen, rijbewijs
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economische en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme